بررسی اثرات ناشی از استرس کلرید سدیم روی هماتوکریت و هموگلوبین خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق، دو فاکتور خونی هماتوکریت و هموگلوبین و تغییرات آنها نسبت به مقادیر مختلف شوری در ماهی کپور معمولی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در 7 آکواریوم (با حجم 100 لیتر) غلظت‌های 0، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 گرم در لیتر نمک طعام به آب معمولی اضافه شده و در هر کدام 16 ماهی کپور معمولی با اوزان مختلف 50 تا 90 گرم ریخته شد. در زمانهای بین 12 الی 96 ساعت، از خون ماهیان نمونه‌گیری بعمل آمد و فاکتورهای مزبور سنجش شدند. نتایج نشان داد که با غلظت 18 گرم در لیتر، کلیه ماهیان در کمتر از 12 ساعت تلف می‌شدند. در شرایط استرس، حداقل شاخص هماتوکریت 13 درصد و حداکثر آن 45 درصد بوده است و فاکتور هموگلوبین بین 5 تا 2/12 گرم در دسی‌لیتر تغییر نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of NaCl on hematocrit and hemoglobin of Cyprinus carpio blood

نویسندگان [English]

  • P. Hafez amini
  • Sh. Oryan
چکیده [English]

In this investigation, two hematological factors of hematocrit and hemoglobin and their changes regarding to different salinities were studied in common carp.
 Seven aquarium (with 100 lit. volume for each) were chosen and the water salinity of each one were adjusted to 0, 3, 6, 9, 12, I5 and I8 ppt, respectively.
 16 specimen of common carp with 50-90 g body weight were added to aquariums. The blood samples of fishes were collected in periods of 12 to 96 hour for further hematological measurements. The results showed that in salinity of 18 ppt. all fishes died after less than 12 hours. In Stress condition, the minimum and maximum hematocrit index were found 13 to 45% and hemoglobin factor were varied from 5.0 to 12.2 g/lit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hemaioerit
  • Hemoglobin
  • common carp
  • Iran