بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 سه گروه عمده جلبک‌های ماکروسکوپی جزیره کیش در طول چهار ترانسکت در چهار ایستگاه در این جزیره از نظر اکولوژیک مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌برداری طی یک سال هر دو ماه یک بار در زمان پایین‌ترین جزر صورت گرفت. نمونه‌برداری با روش کوادرات‌های تصادفی (ابعاد 50×50 سانتیمتر) از منطقه جزر و مدی صورت پذیرفت.
نتایج آماری نشان می‌دهد که گونه Rhizocolunium impelexum دارای بیشترین تراکم نسبت به جلبک‌های سبز در ترانسکت اول (شمال غربی جزیره) در ناحیه بالای میان جزر و مدی بود. در بین جلبک‌های قهوه‌ای بیشترین تراکم در گونه Cyctoseira myrica در ترانسکت اول و ناحیه میان جزر و مدی مشاهده شده است. از میان جلبک‌های قرمز گونه Champia japonica بیشترین فراوانی را در ترانسکت اول دارا بوده است. از اطلاعات بدست آمده نتیجه‌ گرفته شد که تنوع گونه‌ای و تراکم جلبک‌های سبز در ترانسکت اول که محل خروجی فاضلاب شهری است، بیشتر می‌باشد و این امر می‌تواند بدلیل وجود عناصر و مواد مغذی فراوان باشد. همچنین با مشاهده اینکه تنوع گونه‌ای جلبک‌ها بالاخص قهوه‌ای و قرمز در ترانسکت دوم (جنوب غرب) بسیار بالا است، و با توجه به اینکه آن منطقه تحت تاثیر آلودگی نفتی حاصل از آب توازن کشتی‌های نفتکش می‌باشد، شاید بتوان گفت در حضور آلودگی نفتی تنوع گونه‌ای جلبک‌های ماکروسکوپی فرصت‌طلب افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency and distribution of Macroalgae in coastal zone of Kish Island

نویسندگان [English]

  • Z. Alavian
  • S. Farmohmmadi
  • A. Savari
  • B. Zehzad
چکیده [English]

Three main groups of macroalgae have been studied along 4 transects in Kish Island. Sampling were carried out during highest tidal time, bimonthly for one year. All sampling were made by applying quadrates (0.5XO.5m) randomly along the intertidal zone. The collected specimen were identified and their frequency and biomass were determined.
 Statistical results showed that Rhizocolunium impelexum had the most frequency within green algae. Also, the most abundance occured in the first transect (Saffain), in the upper mid littoral zone (U.M.L) and during the first collection (March). Among the brown algae Cystoseira had the most abundance in the first transect and medium mid-littoral (M.M.L) in the fourth collection (September). Champia Japonica (red algae), had the most abundance Compared to the other 13 species in the first transect and in medium mid-littoral regions (M.M.L).
From the obtained information that in the first transect were located in the domestic sewage effluent region, the diversity and abundance of chlorophyta were the most. This can be due to existence and abundance of elements and nutrients. With the observation in the second transect (south western), algal species diversity especially brown and red algae were very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroalgae
  • distribution
  • KISH ISLAND
  • Iran