باربوس ماهیان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 به منظور شناسایی ماهیان موجود در آبهای جاری استان آذربایجان شرقی و آگاهی از شرایط زیستگاههای طبیعی آنها و حفظ و بهره‌برداری بهینه از ذخایر موجود و تهیه پوستر و فهرستی از ماهیان، به مدت 5 سال (78-1374) در سه حوضه آبریز ارس، شرق دریاچه ارومیه و قزل‌اوزن (در محدوده استان) پروژه شناسایی ماهیان به اجرا در آمد. نمونه‌برداری ماهیان بصورت فصلی با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تور سالیک و پره با چشمه 5 میلیمتر (گره تا گره مجاور) انجام گرفته و نمونه‌ها پس از صید در فرمالین 10 درصد تثبیت شده و به منظور بررسیهای زیست‌سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند.
در بین ماهیان شناسایی شده از جنس باربوس (Barbus)، دو گونه B. mursa و B. capito و زیر گونه B. lacerta cyri شناسایی گردید. زیر گونه B. lacerta cyri نسبت به دو گونه دیگر فراوانی بیشتر و از نظر اندازه، گونه‌ B. capito اندازه مناسبتر داشته و دارای ارزش اقتصادی و صید ورزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Barbus species in the east Azarbaijan Rivers

نویسنده [English]

  • H. Ghasemi
چکیده [English]

This research project was carried out during 1995-99 in three basins of Aras, eastern part of Urmieh Lake and Ghezel uzan in order to identify fish species, preliminary study on ecology of the habitats and preparing a guideline poster and check list.
The sampling carried out seasonally by using the methods or electroshocker, castnet and seine-net with the mesh size of 5 mm.
The samples were fixed and preserved in 10% formaline and transferred to the laboratory for further biological studies. Among the all identified fishes, there were 2 species and one subspecies belong to Barbus genuse. namely: B. mursa, B. capito and B. lacerta cyri. The subspecies of B. lacerta cyri had more abundance than two other species. Also, B. capito has big enough size as commercial value and sport fishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BARBUS
  • East Azarbaijan Province
  • Iran