بررسی برخی از خصوصیات زیستی و تراکم آرتمیا در دریاچه مهارلو استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 دریاچه مهارلو در نزدیکی شیراز با داشتن شرایط محدودکننده غیرزیستی مانند شوری بالا تا حد 300 گرم در لیتر و دمای آب نسبتاً بالا، در بردارنده آرتمیا پارتنوژنتیکا (Artemia parthenogenetica) است. این گونه دارای پراکندگی جهانی است که در این مقاله به بررسی بیولوژی و تراکم آن پرداخته شده است. نمونه برداریها در سال 1377 بطور ماهانه از زیست توده آرتمیا به همراه اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی، از 10 ایستگاه انتخابی صورت گرفت و علاوه بر بدست آوردن میزان تراکم، دینامیک جمعیتی بشکل زمانی و مکانی و تولید مثلی، مطالعه و بررسی شد. بصورت موازی با بررسی های مشاهده ای در اکوسیستم، تفریخ سیست جمع آوری شده از دریاچه در آکواریوم با ایجاد شرایط لازم مانند نور، هوادهی و تغذیه مناسب انجام گردید که منتج به تعیین درصد تفریج، چرخه زندگی و تعیین مراحل لاروی و بطور کلی بیولوژی موجود گردید. در بخش بیولوژی ضمن بررسی و تحقیق روی ریخت شناسی، چرخه زندگی و مواردی مانند گردش خون، تنفس و تغذیه آن مطالعه گردید. متوسط زیست توده آرتمیا در این دریاچه 528/2 گرم در مترمکعب در سال بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some biological aspects and biomass estimation of Artemia in Maharloo Lake

نویسنده [English]

  • M. Hafezieh
چکیده [English]

Maharloo lake (near Fars province) with a considerable restricted abiotic conditions such as very high salinity (300 g/lit) and a relatively high water temperature is inhabited by the brine-shrimp (Artemia parthenogenetica). This species has a worldwide distribution and in research, biology and biomass estimation of Artemia were studied. The sampling was carried out monthly and in addition to biomass estimation; spatial and temporal distribution patterns and reproduction behaviour were investigated. Simultaneously with field studies in lake ecosystem, some were transported laboratory and preserved in aquarium for further hatching experiments under suitable condition of light, aeration and feeding, In this way, hatching percentage, life cycle and different larval stages were determined. Also, other information related morphology and physiology characteristics of them were collected. The mean biomass of Artemia in Maharloo Lake was estimated 2.53 g/m3 per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia Parthenogentica
  • biology
  • Density
  • Maharloo Lake
  • Iran