بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق غلظت فلزات­سنگین مس، آهن و سلنیوم در بافت­های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد در پاییز سال 1395 در بندربوشهر اندازه­گیری شدند. 30 عدد ماهی قباد به صورت تصادفی بوسیله تور گوشگیر صید گردید. بعد از زیست­سنجی، بافت­های عضله، کبد و آبشش نمونه­ها جداسازی و هضم شیمیایی آنها با استفاده از روش MOOPAM انجام گرفت و با دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی Perkin Elmer 3030 میزان غلظت فلزات در بافت­­ها اندازه­گیری شد. بر اساس آزمایشات انجام شده میانگین غلظت فلزات مس، آهن و سلنیوم در بافت عضله ماهی قباد به ترتیب 21/7، 07/3 و 094/0، در بافت کبد به ترتیب 35/8، 02/3 و 107/0 و در بافت آبشش نیز به ترتیب 87/9، 59/3 و 119/0 میلی­گرم در کیلوگرم وزن خشک محاسبه گردید. میزان فلزات­سنگین مس و سلنیوم در بافت عضله ماهی قباد در بندربوشهر پایین­تر از حد مجاز استاندارد­های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، مرکز ملی بهداشت و پزشکی استرالیا (NHMRC) و وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان UK(MAFF) بود. اما میزان فلزسنگین آهن اندازه­گیری شده بیشتر از مقدار مجاز اعلام شده توسط غذا و دارو آمریکا (FDA) اعلام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of essential metals (Cu, Fe and Se) levels in muscles, liver and gill tissues of Scomberomorus guttatus in Bushehr seaport.

نویسندگان [English]

  • R. Obeidi
  • A. Pazira
چکیده [English]

In this study, the concentrations of heavy metals Cu, Fe and Se in muscle, liver and gill tissues of S. guttatus were evaluated in Bushehr seaport during autumn 2016. S. guttatus samples were caught at random from Bushehr seaport (n=30). After biometric measurements the samples were taken from each tissues (muscles, liver and gills) and chemical digestion of the samples were carried out based on MOOPAM, then levels of heavy metals in tissues were measured by Graphite furnace atomic absorption spectrophotometer (Perkin Elmer 3030). Based on the results obtained the mean concentrations of heavy metals Cu, Fe and Se in muscles tissues of S. guttatus were 7.21, 3.07 and 0.094, in liver were 8.35, 3.02 and 0.107, and in gill were 9.87, 3.59 and 0.119 mg/kg dry weight respectively. Moreover, this results revealed that the Cu and Se concentration in muscles tissues of S. guttatus in Bushehr seaport were lower than the levels permitted within the standards of World Health Organization (WHO), Food and Agricultural Organization (FAO), National Health and Medical Research Council (Australia) (NHMRC), Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries UK (MAFF), But Fe concentration was higher than the level permitted within the standard of Food and Drug Administration (FDA).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • muscle
  • liver
  • Gill
  • Scomberomorus guttatus