درصد غذادهی بهینه در دوره ی نرسری ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بهینه سازی استراتژی تغذیه نه تنها منجر به افزایش رشد ماهی و کارایی جیره غذایی می­گردد، بلکه سبب کاهش اختلاف اندازه در جمعیت ماهیان، هزینه­های تولید و مواد آلاینده نیتروژنی نظیر آمونیاک، نیترات و نیتریت نیز خواهد شد (Schnaittacher et al., 2005).
ماهی شانک زردباله با نام علمی A. latus از خانواده­ی شانک ماهیان Sparidae یکی از گونه­های مهم نامزد در جهت توسعه صنعت پرورش ماهیان دریایی در قفس می باشد. از دو دهه­ی پیش زی‌فن تکثیر این گونه­ی با ارزش در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) به دست آماده است اما تا کنون تحقیقی در زمینه­ی درصد غذادهی این گونه در مرحله نرسری صورت نگرفته است. لذا هدف مطالعه حاضر تعیین سطح مناسب تغذیه­ این گونه را در مرحله نرسری و همچنین مقایسه کارایی غذای فرموله با غذای تر در مرحله نرسری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum feeding percentage in nursery phase of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)

نویسندگان [English]

 • M. Torfi Mozanzadeh
 • E. Pagheh
 • M. Zabayeh Najafabadi
 • J. Ghafleh Marammazi
 • S.J. Hoseini
 • Sh. Mehrjooyan
 • R. Osooli
 • H. Saghavi
 • J. Monem
چکیده [English]

A 30-day research was conducted to evaluate the effects of different feeding rate (2, 4, 6, 8 and 10% of wet body weight/day) and also fresh food (20% of wet body weight/day) on growth performance and feed utilization of Acanthopagrus latus fry in nursery phase. Fish that fed with fresh food had the lowest survival rate and feed efficiency in comparison with other treatments. Growth performance including final weight and specific growth rate (SGR) significantly increased with increasing feeding rate (p< 0.05). The relationship between SGR (% per day) and ration level (% per day) was an asymptotic curve described as SGR=0.3196X+0.7319. There were not significant differences in hepatosomatic, viscerosomatic and condition factor indices among different treatments. Based on the above results, it may be concluded that a ration size of 8% of body weight per day is optimal for good growth and feed conversion efficiency of juvenile A. latus in nursery phase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feeding rate
 • Nursery Phase
 • Fresh Food
 • Dry Feed
 • Acanthopagrus latus