معرفی دستگاه جدید انتقال مرجان‌‌ها (Coral carrier) و مقایسه آن با دستگاه (Carrier basket)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/ISFJ.2018.117724

چکیده

مرجان‌‌ها جانوران دریایی از رده آنتوزوآ (Anthozoa)  و  شاخه کنیداریا  (Cnidaria) متشکل از پولیپ های متراکم هستند که هر کدام از آنها به صورت انفرادی به همراه جلبکی به نام زوگزانتلا زندگی همزیستی  دارند. صخره‌های مرجانی از مهم‌ترین و مفیدترین عوامل در اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شوند. به همین دلیل حفاظت و ترمیم این آبزی در برنامه‌های توسعه‌ای پایدار از توجه ویژه‌ای برخوردار است. در سال 1390 به دنبال طرح توسعه اسکله شهید بهشتی در چابهار و به حداقل رساندن آسیب به ادامه حیات مرجان‌های این منطقه، با سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریا نوردی اقدام به جابجایی مکانی این مرجان‌ها گردید. از آنجایی که مرجانها موجوداتی ظریف، حساس، شکننده و آسیب‌پذیرند، جابجایی آنها می‌بایستی با حداکثر احتیاط انجام شود، تا احتمال شکستن و مرگ و میر آنها به حداقل برسد. حامل مرجان ((Coral carrier  وسیله ای است که در جابه جایی مرجان‌‌ها در پروژه توسعه اسکله شهید بهشتی مورد استفاده قرار گرفت. با این وسیله در مدت چهل و پنج روز تعداد 18000 عدد  مرجان  به مکان مناسبی منتقل گردید. نتایج انتقال مرجان‌ها با دستگاه رایج سبد حامل (Carrier basket) و  دستگاه حامل مرجان مقایسه گردید. این بررسی نشان داد، مرجان‌‌هایی که توسط دستگاه سبد حامل و دستگاه حامل مرجان جابجا شده بودند بترتیب 34 و 76% سالم در حین عملیات به مقصد انتقال داده شدند. نتایج پایش یکساله بترتیب نشان از حیات و سلامت معنی‌داری در سطح P<0/05 با بقاء 26 و 92% از مرجانهای حمل شده با سبد حامل و حامل مرجان را داشت. با توجه به کارایی دستگاه ابداعی حامل مرجان و اطمینان از عملکرد آن در انتقال مرجان‌ها، این دستگاه می‌تواند جایگزین مناسبی برای دستگاه سبد حامل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Coral carrier and comparing it with Carrier basket

چکیده [English]

Corals belong to Anthozoa and Cnidaria class, consisting of densely populated polyps, each of them individually lives with algae called Zugansentla. Coral reefs are one of the most important and effective factors in marine ecosystems. For this reason, conservation and restoration of this aquatic environment, especially in sustainable development programs, is mentioned. In 2011, a group of coral reef located Shahid Beheshti pier in Chabahar was transferred to safe area under investment of the ports and seaside organization. This corals were endangered due to e development of Shahid Beheshti pier project. Since the corals are subtle, sensitive, fragile and vulnerable, their displacement should be done with maximum caution in order to minimize the chances of breaking and mortality. Coral Carrier was a vehicle which forty-five days used to move coral in the development project of Shahid Beheshti pier. Qua in this period, 18,000 corals were transferred to a proper location. The study showed that 34 and 76% corals safely relocated by coral basket and coral carriers respectively. The results of one year monitoring significantly showed  26 and 92% survival of corals performed with coral basket and coral carriers respectively at the level of P<0.05. Due to the efficiency of the coral carrier's innovative device and its reliance on coral transfer, this device can be a good alternative to the coral basket system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corals
  • Coral relocation
  • Coral carrier
  • Carrier basket
  • Oman Sea