تعیین عوامل موثر بر قیمت تمام شده ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های دریای استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با رویکرد جدید سازمان شیلات مبنی بر پرورش ماهی در آبهای دریایی، متعاقب خشکسالی دهه ی گذشته  وکاهش احتمالی تولید در آبهای شیرین داخلی، در سال 1395 حدود 2700 تن ماهی قزل آلای رنگین کمان  به عنوان تنها گزینه موفق پرورش ماهی در قفس در دریای خزر از سه استان شمالی کشور برداشت گردیده است. قیمت تمام شده محصول ماهی در شرایط قفس که متاثر از مولفه های مختلف سرمایه ای شامل هزینه های ثابت و سرمایه در گردش می باشد. از طریق حسابداری صنعتی یا حسابداری بها تمام شده محاسبه گردید. به منظور دستیابی به قیمت تمام شده هر کیلوگرم ماهی قزل آلا پرورشی در قفس های ساحلی استان مازندران، آمارگیری میزان، هزینه ها و سود آوری تولید در قالب پرسشنامه از 5 مزرعه پرورش ماهی در قفس در استان مازندران طی سال 1395 انجام گردید. کلیه اعداد و ارقام بر پایه یک قفس 15 تن تولید تهیه شده است. هزینه تهیه ماهی اولیه (با متوسط وزن 200 گرم) جهت ذخیره سازی با بیشترین سهم 41% و هزینه غذا با ضریب تبدیل غذایی 5/1 رتبه دوم با 37%، تعمیر و نگهداری با استهلاک 5  ساله سرمایه ی ثابت با 10 درصد ، بیمه محصول با 5% و هزینه کارگری با 018/0 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قیمت تمام شده ی محصول نقش آفرینی می نمایند. در این مطالعه، قیمت تمام شده هر کیلو ماهی در قفس در استان مازندران 129764 ریال که 10 درصد ارزانتر از قیمت تمام شده هرکیلو ماهی قزل آلا در سیستم پرورش چرخشی آب جاری در همان استان (142740 ریال) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of effective parameters on final cost of rainbow trout production in marine cage culture of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • M. Hafezieh
  • S.M. Farabi
چکیده [English]

Mariculture of trout fish in cage, which is a new approach of Iranian fisheries organization was followed by the last decade draining years and estimation limitation of fresh water fish production in Iran, harvested  more than 2700 MT. of trout fish which is the successful choice of cage cultured fish species in three northern provinces - Caspian Sea. Final costs of fish production affected by different financial parameters such as fixed and current investments, in cage condition determined using industrial cost accounting or final production cost. In order to obtain final costs of each kg trout fish cultured in cages of Mazandaran coastal water, questionnaire from 5 trout fish cages were gathered during 2016 in that province. All data and costs are based on a cage with 15 MT capacities. Overall, initial fish biomass for releasing to the cage with the highest costs(41%) of total costs, followed by feed 37%, maintenance and 5 years amortization fixed investment (10%), Insurance(5%) and labor costs(0.018%) are the main factors final costs  of the cage fish production. In this study this final production cost of one Kg fish cultured in cages  system of Mazandaran province was calculated 129764 , which is 10 % lower than the price of fish cultured in raceway  system(142740 Rials).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Final production coast
  • Economy
  • Rainbow trout fish
  • marine cage culture
  • Mazandaran province