ارزیابی و مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، میزان غلظت یازده عنصر (آرسنیک، آهن، جیوه، روی، سرب، سلنیوم، کادمیوم، کروم، مس، منگنز و نیکل) در بافت عضله 40 عدد میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachiumnipponense) جمع آوری شده بوسیله تله از رودخانه سیاه درویشان استان گیلان، توسط دستگاه طیف سنجی جذب اتمی Varian مورد بررسی قرار گرفتند. میزان کمترین و بیشترین غلظت فلزات سنگین به ترتیب: روی 6/39-7/46، مس 2/24-3/28، آهن 27/15-19/18، منگنز 36/3-82/3، سلنیوم 78/0-84/0، آرسنیک 61/0-74/0، سرب 34/0-41/0، نیکل 34/0-41/0، کروم 16/0-20/0، کادمیوم 12/0-15/0 و جیوه 069/0-078/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک، مشاهده گردید. با توجه به نتایج این پژوهش، میانگین غلظت تمام عناصر در بافت عضله میگوی رودخانه ای شرق به جز آرسنیک و منگنز، کمتر از حد مجاز پیشنهاد شده توسط استاندارد جهانی FAO/WHO بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and comparison of heavy metal concentrations in muscle tissue of Oriental river prawn (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) in the Siah Darvishan River, Guilan province, Iran

نویسندگان [English]

  • M. Ettefaghdoost
  • H. Alaf Noveirian
چکیده [English]

In this research, concentration of eleven elements (As, Fe, Hg, Zn, Pb, Se, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni) in the muscle tissue of 40 Oriental river prawn (Macrobrachium nipponense) collected by bait trap from the Siah Darvishan River, Guilan province, Iran were determined using Varian Atomic absorption spectroscopy. The lowest and highest mean concentrations of metals were observed, as follows: Zinc 39.6-46.7, Copper 24.2-28.3, Iron 15.27-18.19, Manganese 3.36-3.82, Selenium 0.78-0.84, Arsenic 0.61-0.74, Lead 0.34-0.41, Nickel 0.34-0.41, Chromium 0.16-0.20, Cadmium 0.12-0.15 and Mercury 0.069-0.078 (μg g–1d.w.), respectively. According to the results of this study, mean concentrations of all elements in the muscle tissue of Oriental river prawn, except for Arsenic and Manganese were less than threshold limit value recommended by FAO/WHO international standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Oriental river prawn
  • Siah Darvishan River
  • Bioaccumulation