سامان بندی فونای شکمپایان دوره کواترنری دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  دراین تحقیق سامان بندی ریز شکمپایان نهشته های کواترنری دریای خزر برسی شدند. به این منظور محتویات شکمپایان یک چاه اکتشافی در شمال شهر آق قلا در استان گلستان مورد یررسی قرارگرفت.  در برش زیر سطحی مطالعه شده ضخامت نهشته های کواترنری 2585 متر می باشد. در مجموع 11  گونه از 8 جنس شکمپا در قالب 5 تیره شناسایی گردیدند. شکمپایان شناسایی نشان می دهد که از زمان شروع کواترنری تا کنون  تغییر محتویات این نرم تنان در دریای خزر متناسب با نوسانات سطح آب دریا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic of the gastropods fauna of the Quaternary deposits Lake Caspian

نویسنده [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam
چکیده [English]

In this paper systematics of the gastropods of the Quaternary deposits were studied in the Caspian Sea in an exploration well in the northern city of Aq Qala in Golestan province. In this subsurface studied, total thickness of Quaternary deposits is 2585m. A Total of 11 species, 8 genera of 5 families of gastropods are reported. The identified gastropods show that since the beginning of the Quaternary the contents of these gastropods in the Caspian Sea have been adapted to sea level fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastropod
  • Quaternary
  • Systematic
  • Khazar