کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه رده‌های اولیه سلولی از طریق کشت قطعاتی از باله‌ی دمی ماهی سفید دریای خزر به روش کاشت با دوتیمار (بدون آنزیم و تیمار با آنزیم تریپسین) انجام شد. بدین منظور قطعات (1 میلی­متر مکعب) بافت باله دمی در شرایط استریل از 10 عدد ماهی جوان و سالم با میانگین وزن 1±12 گرم و میانگین طولی 1±11 سانتی متر جدا شده و در محیط کشت L-15 (Leibovitz L-15) دارای سرم جنین گاوی (10 و 20 درصد) و آنتی بیوتیک پنی سیلین استرپتومایسین با pH 8/6 و 2/7 کاشته شد و در دمای 21 و 24 درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند. مخلوطی از انواع سلول‌ها از روز دوم بصورت پراکنده و متصل به فلاسک کشت مشاهده گردیدند اما لایه‌ی سلولی یکنواخت شامل سلول‌ها با مورفولوژی ناهمگن اپیتلیالی و شبه فیبروبلاستی پس از 12 الی 14 روز تشکیل گردید. کشت مجدد سلول‌ها با استفاده از آنزیم تریپسین انجام شد. در کشت‌های مجدد، تک لایه‌ی سلولی شامل سلول‌هایی با مورفولوژی همگن اپیتلیالی تشکیل شد. تاکنون این سلول‌ها 21 بار پاساژ داده شدند و این نتایج نشاندهنده امکان تولید رده سلولی دائمی از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Primary cell culture from caudal fin tissue of Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum)

نویسندگان [English]

  • M. Hadifar
  • S. haghighi Karsidani
  • M. Ghasemi
چکیده [English]

In the present study, the primary cell lines were derived from caudal fin explants of the Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum), using two treatments (tissue culturing without enzyme and after trypsin treatment). For this purpose, pieces of caudal fin tissue (1 millimeter cubic) were isolated from 10 healthy young fish with an average weight of 12±1 g and a mean length of 11±1cm in sterile condition then were explanted in L-15 medium (Leibovitz L-15) with fetal bovine serum (10 and 20%) and penicillin-streptomycyne at pH 6.8 and 7.2 and kept at 21 and 24 °C. From the second day, a mixture of various cell types was observed and attached to the cell culture flask, but the uniform cell layer consist of cells with heterogeneous epithelial morphology and fibroblast-like were appeared after 12 to 14 days. Subculture was performed using trypsin enzyme. In subcultures, a single cell layer consists of cells with homogeneous epithelial morphology was formed. So far, these cells have been passaged for 21 times. Results indicate the possibility of producing a permanent cell line from the fin tissue of Rutilus frisii kutum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tissue culture
  • caudal fin
  • Rutilus frisii kutum