مطالعه آلودگی میکرو پلاستیک‌ها در پنج گونه از ماهیان غالب خلیج چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تقاضای جهانی برای استفاده از پلاستیک­ها به علت کاربردهای فراوان آن رو به افزایش می­باشد. حدود 60 تا 80 درصد از زباله­های محیط دریا را مواد پلاستیکی تشکیل می­دهند. کمبود اطلاعات و پژوهش در مورد وجود آلودگی پلاستیکی و میکروپلاستیکی در آبزیان وجود دارد، بنابراین در تحقیق حاضر، به بررسی فراوانی، توزیع، اندازه، رنگ و نوع میکروپلاستیک‌ها در دستگاه گوارش 5 گونه (10n=) از ماهی‌های سواحل حوزه خلیج چابهار، دریای عمان در بهار 96 پرداخته شد. تعداد کل میکروپلاستیک‌های یافت شده در گونه­های مورد مطالعه متغیر بود و بیشترین درصد شکل میکرو پلاستیک‌ها در دستگاه گوارش ماهی­ها متعلق به فیبر (%55)، قطعات (26%)، گلوله (18%) و فیلم (%1) بوده است. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) از نمونه­های میکروپلاستیک­های پیدا شده نشان داد، شایع­ترین پلیمرهای یافت شده، پلی‌اتیلن (PE)، پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و نایلون بودند. نتایج نشان داد که تمامی ماهی­های نمونه­برداری شده از خلیج چابهار حاوی میکروپلاستیک بودند. با توجه به اهمیت آلودگی میکروپلاستیکی می­توان با نظارت بر رهاسازی پلاستیک­ها در سواحل گردشگری و ماهیگیری خلیج چابهار به‌عنوان موضوع پیشنهادی مطالعات آتی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Micro-plastic contamination in five species of prevailing fishes of Chabahar Bay, (Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • S. Kord
  • A. Naji
چکیده [English]

The global demand for plastics is increasing due to it wide applications. About 60 to 80 percent of the waste of the marine environment belong to plastic class. There is a lack of information and research on the presence of plastic and micro-plastic contamination in aquatic animals, The present study, therefore examined the frequency, distribution, size, color and type of micro-plastic (MPS) in the gastrointestinal tract of 5 species (n =10) from the coasts of the Chabahar Bay, the Oman Sea in spring, 96. The total number of MPS found in the studied species varied and highest percentage of MPS in the gastrointestinal tract of the fish belonged to fiber (55%), fragments (26%) and pellets (18%). The results of the Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis from suspect samples were shown the microplastic samples were found. The most commonly detected polymers were polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET) and nylon. The results showed that all fish sampled from Chabahar Bay contained MPS. Considering the importance of MPS pollution, it can be suggested by studying this contamination By monitoring the release of plastics on the shores of tourism and fishing in the Chabahar of bay,as a subject of future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal contamination
  • Micro plastic
  • Chabahar Bay
  • Oman Sea
  • Sistan and Baluchestan Province