تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جیره های مختلف غذایی بر رشد و بقای لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) و گوپی (Poecilia reticulata)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موفقیت در مرحله ابتدایی پرورش لاروها موجب رشد سریع تر، سلامت بهتر و افزایش درصد بقای بچه ماهیان در مراحل بعدی پرورش و بعد از رهاسازی می­گردد (بابایی و همکاران، 1390؛ چوبیان و همکاران، 1392). از این رو به دست آوردن جیره غذایی مناسب جهت عبور از مرحله تغذیه از کیسه زرده تا تغذیه فعال، افزایش درصد بقاء و بازماندگی ماهیان در مرحله لاروی، قابلیت دسترس بودن آسان و قابل هضم بودن برای بدست آوردن موفقیت در پرورش لارو آبزیان بسیار حائز اهمیت است (چوبیان و همکاران، 1392). میزان اسیدهای چرب ضروری اسید ایکوزا پنتانوئیک (EPA) و اسید دکوزا هگزانوئیک (DHA) در دافنی­ها کم می­باشد، لذا استفاده از تکنیک­هایی که بتواند سبب افزایش میزان اسیدهای مذکور در آنها گردد، بسیار مهم و ضروری است. یکی از مسائلی که استفاده از دافنی­ها را حائز اهمیت میسازد، امکان غنی سازی راحت با موادی نظیر اسیدهای چرب ضروری، اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین­ها است (Girri et al., 2002). هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرات میزان بقاء و رشد لارو ماهیان آکواریومی دم شمشیری و گوپی تغذیه شده با دافنی پولکس (Daphnia pulex) غنی شده با جلبک اسیلاتوریا آفریکانوم و روغن­های کانولا و ماهی در طی دوره مطالعه بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Daphnia pulex enriched with various dietary rations on the growth and survival rates of Swordtail fish (Xiphophorus helleri) and Guppy (Poecilia reticulata) larvae

نویسندگان [English]

  • T. Enayat Gholampour
  • M. Pouladi
  • E. Sotoudeh
  • S.A.A. Hedayati
چکیده [English]

In this study, specific weight and length growth and survival rates of Swordtail fish (Xiphophorus helleri) and Guppy (Poecilia reticulata) larvae using three feeding treatments including Daphnia pulex+O. africanum, D. pulex+O. africanum+Canola oil and D. pulex+Oscillatoria africanum+Fish oil were investigated. The results showed that the mean (±SE) specific growth rate of Guppy fish larvae were 6.11±0.9, 5.84±1.4 and 5.6±1.2 g and for Swordtail fish larvae were 2.3±0.4, 4.14±1.7 and 4.5±0.8 g, respectively. Also, the specific length growth rates of Guppy fish larvae were 1.2±0.35, 1.4±0.25 and 1.1±0.3 cm and for Swordtail fish larvae were 1.8±0.3, 2.4±0.45 and 2.6±0.6 cm, respectively. The survival rate (%) of Swordtail fish larvae were 35.33, 41.11 and 46.62% while for Guppy fish larvae were 46.12, 81.41 and 94.63%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ornamental fish larvae
  • Daphnia pulex
  • Oscillatoria africanum
  • Fish oil
  • Canola oil