شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برصادرات محصولات شیلاتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بهر­ه­مندی بیشتر از پتانسیل­های صادرات غیرنفتی کشور، عوامل موثر بر صادرات محصولات شیلاتی با جستجو در منابع کتابخانه­ای و همچنین مصاحبه با صاحب­نظران شناسایی شدند. پس از طراحی پرسشنامه، روایی آن از طریق صادرکننده­ها و صاحب­نظران تایید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از پرسشنامه تکمیل شده توسط 35 نمونه آماری با استفاده از تکنیک رتبه­بندی گرت صورت گرفت. طبق نتایج بدست آمده مهم­ترین عوامل موثر بر صادرات آبزیان، به ترتیب شامل بهبود روابط تجاری بین­المللی، اصلاح قوانین و مقررات داخلی گمرک، کاهش قیمت تمام شده و تورم، افزایش سطح استانداردهای تولید و فرآوری، امکان جذب سرمایه­گذاری خارجی، رعایت مقررات و استاندارد­های کیفی و بهداشتی مقصد، حضور موثر و تبلیغات ویژه در بازارهای جهانی، شناسایی و ارایه اطلاعات بازارهای هدف صادراتی و حمایت و نظارت دولت بودند. بنابراین دولت با حمایت موثر و روشن خود از بخش صادرات آبزیان می­تواند ضمن جذب سرمایه­گذاری خارجی، باعث بهبود روابط بین­المللی، کاهش تورم و قیمت تمام شده گردد و زمینه اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، شناخت کافی و حضور در بازارهای صادراتی و مقررات آن را برای بهبود و افزایش صادرات فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and ranking the influencing factors on fishery products export in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Adeli
  • H. Baei
  • M. Pendar
چکیده [English]

In order to make more use of non-oil exports potential of Iran, factors affecting the export of fishery products were identified by searching in library resources as well as interviewing with experts. After designing the questionnaire, its validity was confirmed by the exporters and experts. After completing the questionnaire, the data was analyzed by 35 statistical samples using Garrett ranking technique. The most important factors affecting the export of fishery products include improving international trade relations, reforming domestic customs laws and regulations, reducing production cost and inflation, increasing standards of production and processing, the possibility of attracting foreign investment, observing regulations and standards destination's quality and health, effective presence and special promotions in global markets, identifying and providing information on target export markets, and government support and oversight, respectively. Thus, the government, with its strong support from the fish exports sector, can attract international investment, improve international relations, and reduce inflation and production cost. Also, the field of reforming customs regulations, adequate knowledge and presence in export markets and regulations will also help to improve and increase exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-oil exports
  • trade
  • Garrett’s ranking technique
  • Fishery products
  • Iran