دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389 
2. اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris

صفحه 11-20

سید جعفر سیف آبادی؛ زهرا امینی خوئی؛ زهره رمضانپور


8. بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus)

صفحه 77-86

محمود سینایی؛ کاظم درویش بسطامی؛ آلمارا زیادلو؛ سپیده کردجزی؛ مهناز وجدانیان


9. شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران

صفحه 87-96

افشین عادلی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید عباس حسینی؛ حسن صالحی؛ بهاره شعبانپور


11. مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله

صفحه 107-118

مهدی قلعه نویی؛ جمیله پازوکی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ کیاوش گلزاریان


12. بررسی مولکولی جمعیت شانه دار دریای خزر به روش RAPD

صفحه 119-126

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد جواد تقوی