دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 80، آذر و دی 1391 (80) 
1. بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris)

صفحه 1-12

محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ جلیل جلیل پور


8. بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

صفحه 73-84

رودابه روفچایی؛ سیدحسین حسینی فر؛ محمد صیاد بورانی؛ حسن مقصودیه کهن؛ عباسعلی زمینی؛ منیره فئید


10. میزان فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس

صفحه 99-106

ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ ثمین محجوب؛ محمد ولایت زاده


11. ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سفید رودخانه‌ای Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

صفحه 107-118

محمدحسین گرجیان عربی؛ سیدعباس حسینی؛ محمود روحی؛ رحمان پاتیمار؛ صابر وطن دوست؛ الهام علیچانپور


13. توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان

صفحه 129-136

علی نکوئی فرد؛ رامین مناف ‌‌فر؛ عباسعلی مطلبی مغانجوغی؛ منصور شریفیان


14. میزان تاثیر اسانس مرزه (Satureja hortensis ) در جلوگیری از تولید سم آفلاتوکسین در غذای آبزیان

صفحه 137-144

لاله یزدانپناه گوهرریزی؛ ابوالفضل سپهداری؛ عیسی شریف پور؛ مصطفی شریف روحانی؛ داوود درویشی


15. یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان)

صفحه 145-148

مهسا قاسمی؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ عیسی کمالی؛ پریسا محمودی