دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396 
1. بررسی استحکام الیاف تور بالابر مخروطی صید کیلکا قبل و بعد از استفاده

صفحه 1-5

مبین مشک آبادی؛ سعید گرگین؛ حسن فضلی؛ علی اکبر قره آقاجی


6. بررسی خصوصیات تولید مثل ماهی حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کارون

صفحه 47-60

مهدی بی ریا؛ نرگس جوادزاده شالکوهی؛ سید احمد حسینی؛ محمد ولایت زاده


8. پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه‌ سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون

صفحه 69-77

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ فرخ پرافکنده؛ حسن فضلی؛ رحمان میرزایی؛ حمید حسین پور؛ علیرضا کیهان ثانی؛ مسطوره دوستدار


13. بررسی تولیدات اولیه با تاکید بر کلروفیل-آ و وزن تر فیتوپلانکتون در ساحل جنوبی دریای خزر-منطقه گهرباران

صفحه 121-130

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ فرشته اسلامی؛ علیرضا کیهان‌ثانی؛ فریبا واحدی


17. کارآیی لاگون در کاهش بار آلودگی پساب خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان

صفحه 163-167

عبدالکریم خداشناس؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ محمود سقلی