دوره و شماره: دوره 26، شماره 5 - شماره پیاپی 103، آذر و دی 1396 
3. بررسی روابط اکولوژیک بین گروههای زیستی فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، شانه دار و ماکروبنتوز در بخش جنوب شرقی دریای خزر (مازندران-گهرباران)

صفحه 23-31

محمدعلی افرائی بندپی؛ حسن نصراله‌زاده؛ ابوالقاسم روحی؛ آسیه مخلوق؛ نوربخش خداپرست؛ مژگان روشن طبری؛ مهدی نادری؛ غلامرضا دریانبرد؛ حمید رمضانی؛ فرشته اسلامی


12. بررسی علائم بالینی و کالبد گشائی (پاتولوژی ظاهری) بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در ایران )1394-1392(

صفحه 121-129

محمد جواد قراگزلو؛ امراله قاجاری؛ کاظم عبدی؛ پروانه پروانه صیفوری؛ محمد حسین فلاح مهرابادی؛ نسترن شهبازیان


14. ارزیابی ‌کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص‌های کیفی و زیستی

صفحه 139-151

عیسی ابراهیمی؛ پژمان فتحی؛ فاطمه قدرتی؛ مهدی نادری جلودار؛ احمدرضا پیرعلی زفره ئی


16. بهبود توان فیزیولوژیک ماهی کپور معمولی در نتیجه استفاده خوراکی از مکمل آویشن شیرازی و ویتامین E

صفحه 177-181

محمد محیسنی؛ مریم سپیدنامه؛ دارا باقری؛ مهدی بنایی؛ بهزاد نعمت دوست حقی