دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384 
4. اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus )

صفحه 33-40

عقیل دشتیان نسب؛ عباس متین فر؛ نادر اسدی سامانی؛ مهراب بنافی؛ وحید یگانه؛ بابک قائدنیا؛ محمد سعید گنجور


5. بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 )

صفحه 41-50

محمد سوداگر؛ قباد آذری تاکامی؛ سرگی آلکسویچ پاناماریف؛ همایون محمود زاده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ سید عباس حسینی


11. القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso )

صفحه 115-126

کتایون کریم زاده؛ علی مصطفائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پورکاظمی؛ عسگر زحمتکش


12. ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی

صفحه 127-144

حامد منوچهری؛ حسین عمادی؛ حسن صالحی