دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385 
2. بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر

صفحه 9-18

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میر هاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


7. بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی

صفحه 55-62

علیرضا شناور ماسوله؛ محمود معصومیان؛ مسعود ستاری؛ سهیل بازاری مقدم؛ جلیل جلیل پور؛ شهنام شفیعی؛ نرجس نوشی ماسوله؛ مریم نوشالی؛ مهدی معصوم زاده


11. تعیین غلظت کشنده و میزان انباشتگی زیستی کلرید جیوه در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum)

صفحه 101-108

احمد قرایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ رجب محمد نظری؛ رقیه کرمی؛ محسن شهریاری مقدم


13. بررسی مولکولی جمعیت ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) در حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR - RFLP

صفحه 119-128

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محجوبه نیرانی؛ محمد جواد تقوی


14. بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان)

صفحه 129-138

تورج ولی نسب؛ غلامعباس زرشناس؛ محمدرضا فاطمی؛ سید مسلم اتوبیده


17. آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان

صفحه 155-160

حمید نیک سیرت؛ آزاده هاتف؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ مهدی نیکو