دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386 
12. بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری ( Alosa caspia caspia ) در سواحل استان گیلان

صفحه 115-128

حمید عبدالله پور بی ریا؛ کیوان عباسی؛ امین کیوان؛ جلیل سبک آرا


14. بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus )

صفحه 141-150

علی مکرمی رستمی؛ شهلا جمیلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ غلامحسین وثوقی؛ حبیب اسپوئی


15. بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز

صفحه 151-160

سید ابراهیم واردی؛ فریبا واحدی؛ یوسف علومی؛ حوریه یونسی پور؛ عبدالله نصراله تبار


16. تکثیر ماهی صافی Siganus sutor با استفاده از هورمونهای LHRHa2 و HCG در استان هرمزگان

صفحه 161-168

حجت اله فروغی فرد؛ غلامعباس زرشناس؛ اسماعیل تازیکه؛ بهروز قره وی