دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386 
3. معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل های لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتنوفارینگودونی با استفاده از روش RAPD

صفحه 19-28

محمد پورکاظمی؛ حمید اسدیان؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی


5. بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس

صفحه 39-54

اکرم تهرانی فرد؛ شهربانو عریان؛ غلامحسین وثوقی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علیرضا نیکویان


6. بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

صفحه 55-64

سارا حق پرست؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمد هادی پهلوانی؛ کوروش امینی؛ علی طاهری؛ حسن محمدخانی


7. تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی چنسی در تاسماهی شیپ پرورشی با استفاده از روش تکه برداری از گناد

صفحه 65-72

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود محسنی؛ محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی


10. مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر )

صفحه 91-102

داوود کر؛ فرهاد کیمرام؛ مهدی مقیم؛ علی اصغر جانباز؛ غلامرضا دریانبرد؛ فرامرز باقرزاده افروزی


13. بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقاء Artemia urmiana و Artemia franciscana

صفحه 123-132

پریسا نجات خواه معنوی؛ حسین نگارستان؛ نازلی اکبری حامد


15. بررسی تغییرات مقادیر کورتیزول ، گلوکز و هورمون های جنسی سرم به هنگام حمل مولدین ماهی سفید

صفحه 147-154

مهدی نیکو؛ علی اصغر سعیدی؛ مهران یاسمی؛ عباس جعفری؛ مسعود آل خورشید


16. بررسی رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید در مخازن پلی اتیلنی با چگالی زیاد ( ژئوممبران )

صفحه 155-158

کامیار غرا؛ مهدی مرادی؛ صاحبعلی قربانی؛ افشین امیری؛ داریوش پروانه مقدم


17. بررسی تراکم پذیری میگوی پا سفید در شرایط پرورش آزمایشگاهی

صفحه 159-164

قاسم غریبی؛ عباس متین فر؛ بابک قائدنیا؛ رضا قربانی؛ محمد خلیل پذیر