دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387 
1. استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما

صفحه 1-8

محمود اصفیاء؛ امیر قلاوند؛ حسین حیدری شریف آباد؛ شعبانعلی نظامی بلوچی؛ قربان نورمحمدی


2. بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

صفحه 9-18

رضا اکرمی؛ غلامعلی بندانی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ رقیه کرمی


3. بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 19-26

جاوید ایمانپور نمین؛ صنم حیدری؛ فاطمه منصف راد؛ هاشم جوشیده


4. تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار

صفحه 27-34

محمد خلیل پذیر؛ عباس متین فر؛ خسرو آئین جمشید؛ رضا قربانی واقعی؛ غلامعباس زرشناس؛ قاسم غریبی


5. مطالعه تنوع ریختی کفال طلایی Liza aurata (Risso،1810) در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 35-48

وهاب پورفرج؛ محمود کرمی؛ شعبانعلی نظامی؛ غلامرضا رفیعی؛ حسین خارا


8. سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر

صفحه 71-78

لیلا طاهری آزاد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ کامران رضائی توابع


9. بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei

صفحه 79-88

رضا قربانی واقعی؛ عباس متین فر؛ نادر سامانی؛ غلامحسین فقیه؛ رسول قربانی


10. بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP)

صفحه 89-102

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد جواد تقوی


12. تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris

صفحه 113-122

مجید محمدنژاد شموشکی؛ شعبانعلی نظامی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد یوسفی گراگوئی


13. تولید کنسرو از میگوی ریز پرورشی (Penaeus indicus) در روغن، سس گوجه فرنگی و آب نمک

صفحه 123-132

سهراب معینی؛ شهروز طاهری؛ انوشه کوچکیان؛ عباسعلی استکی