نویسنده = احسان کامرانی
تعداد مقالات: 13
1. مقایسه سه نوع تله صیادی ویژه صید میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 193-196

علی‌اصغر خانی‌پور؛ مهرنوش امینی؛ احمد نوری؛ احسان کامرانی


2. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 115-124

راضیه چاکری؛ میر مسعود سجادی؛ احسان کامرانی؛ ناصر آقاجاری


3. یافته کوتاه: بررسی شاخص تراکم و اندازه طولی صدف های مرواریدساز محار Pinctada radiata در دو زیستگاه در اطراف جزیره هندورابی (ایران، خلیج فارس)

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 137-145

محمد موحدی نیا؛ حسین رامشی؛ شهرام صیدمرادی؛ احسان کامرانی؛ عبدالله اسماعیل زاده؛ غلامرضا ارگنجی


4. یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 145-148

مهسا قاسمی؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ عیسی کمالی؛ پریسا محمودی


5. تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 129-138

علیرضا نظری بجگان؛ مهران یاسمی؛ محمد درویشی؛ احسان کامرانی


7. یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 143-148

آرش باقری؛ احسان کامرانی؛ حمید رضا اسماعیلی


8. تعیین سن بهینه در کارآیی تخم ریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پس از قطع پایه چشمی

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 57-68

عبدالرسول دریائی؛ مازیار بحیوی؛ احسان کامرانی


10. بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 67-80

هانیه سعیدی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ آریا اشجع اردلان؛ احسان کامرانی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ عیسی کمالی


11. زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 151-160

احسان کامرانی؛ باقر مجازی امیری؛ محسن صفائی


13. زیست شناسی تولید مثل میگوی موزی( Penaeus merguiensis )با تاکید بر هماوری در آبهای استان هرمزگان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 71-83

احسان کامرانی؛ سیامک بهزادی