نویسنده = فرشته اسلامی
تعداد مقالات: 10
1. تعیین مقیاس عددی کیفیت آب بر اساس پتانسیل شکوفایی جلبکی در جنوب دریای خزر-گهرباران (استان مازندران)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 69-79

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرایی؛ فرشته اسلامی؛ علیرضا کیهانی ثانی


2. بررسی روابط اکولوژیک بین گروههای زیستی فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، شانه دار و ماکروبنتوز در بخش جنوب شرقی دریای خزر (مازندران-گهرباران)

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 23-31

محمدعلی افرائی بندپی؛ حسن نصراله‌زاده؛ ابوالقاسم روحی؛ آسیه مخلوق؛ نوربخش خداپرست؛ مژگان روشن طبری؛ مهدی نادری؛ غلامرضا دریانبرد؛ حمید رمضانی؛ فرشته اسلامی


3. بررسی تولیدات اولیه با تاکید بر کلروفیل-آ و وزن تر فیتوپلانکتون در ساحل جنوبی دریای خزر-منطقه گهرباران

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 121-130

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ فرشته اسلامی؛ علیرضا کیهان‌ثانی؛ فریبا واحدی


4. وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 75-88

فرشته سراجی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ غلامعباس زرشناس؛ عیسی کمالی؛ بهنام دقوقی؛ فرشته اسلامی


5. ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 109-120

داریوش کریمی؛ غلامحسین کیانی؛ فرشته اسلامی؛ هومان لیاقتی


6. پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 69-78

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ محمود ابراهیمی


7. امکان بکارگیری روش سهمیه بندی صید میگو در استان هرمزگان

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 111-122

داریوش کریمی؛ فرشته اسلامی


8. شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 211-218

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ کاظم خدادادی جوکار


9. فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 11-22

فرشته اسلامی؛ فرشته سراجی