نویسنده = کیوان اجلالی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از مولفه‌های اصلی(PCA)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 107-117

غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا صادقی؛ لیلی محبی نوذر؛ کیوان اجلالی؛ محمد صدیق مرتضوی


2. بررسی اثرات مانسون تابستانه بر فراوانی دوکفه‌ای‌ها و شکم پایان در سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 22، شماره 2، آذر و دی 1392، صفحه 15-23

ثمانه اصغری؛ محمدرضا احمدی؛ فلورا محمدی زاده؛ کیوان اجلالی


3. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 21-32

غلامعلی اکبرزاده؛ عباسعلی استکی؛ کیوان اجلالی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ لیلی محبی نوذر؛ فرشته سراجی؛ شیوا آقاجری؛ سید عبدالمجید هاشمیان؛ مریم سلیمی زاده


4. بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی )

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 23-34

غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا طاهری زاده؛ کیوان اجلالی؛ سید عبدالحمید هاشمیان؛ فرشته سراجی


5. بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم )

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 15-24

حسن اکبری؛ کیوان اجلالی