نویسنده = عیسی کمالی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی قابلیت استفاده از یک گونه دو کفه ای به منظور پایش زیستی عناصر در خلیج فارس با بکارگیری یک روش آنالیز غیرتخریبی

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 65-85

نیما پورنگ؛ فاطمه قنبری باغستانی؛ محمد لامعی رشتی؛ محمدصدیق مرتضوی؛ عیسی کمالی؛ طوبی وارسته


2. یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 145-148

مهسا قاسمی؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ عیسی کمالی؛ پریسا محمودی


3. وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 75-88

فرشته سراجی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ غلامعباس زرشناس؛ عیسی کمالی؛ بهنام دقوقی؛ فرشته اسلامی


4. بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 129-138

عیسی کمالی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ تورج ولی نسب؛ سیامک بهزادی


5. بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 67-80

هانیه سعیدی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ آریا اشجع اردلان؛ احسان کامرانی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ عیسی کمالی


6. تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 109-118

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب؛ حسین عمادی


7. بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 153-162

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب


8. زیست شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی در آبهای هرمزگان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 73-90

عیسی کمالی