نویسنده = میرمسعود سجادی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر جایگزینی نسبی آرد ماهی با جلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer (Bloch, 1790)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 77-89

آناهیتا فرهودی؛ ایمان سوری‌نژاد؛ محمود نفیسی‌بهابادی؛ میرمسعود سجادی


2. مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 11-22

آرزو چرمی؛ محمود بهمنی؛ میرمسعود سجادی؛ رضوان اله کاظمی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی؛ محمد پوردهقان


4. اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 1-10

محمد اسدی؛ قباد آذری تاکامی؛ میرمسعود سجادی؛ مریم معزی؛ محمد نیرومند