نویسنده = سید جعفر سیف آبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 11-20

سید جعفر سیف آبادی؛ زهرا امینی خوئی؛ زهره رمضانپور