نویسنده = حسام الدین عبدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 133-146

بهرام فلاحتکار؛ حسام الدین عبدی؛ نعمت اله محمودی