نویسنده = بهروز ابطحی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 113-124

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ ایوب یوسفی؛ افشین امیری


2. اثر ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات بعنوان منبع ویتامین C بر شاخصهای رشد فیل ماهی(Huso huso L.)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 107-120

مهدی سلطانی؛ بهرام فلاحتکار؛ محمد پورکاظمی؛ بهروز ابطحی؛ محمدرضا کلباسی؛ محمود محسنی


3. بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم ، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 163-168

اکبر بنوره؛ بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ حسین عبدالحی


4. بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 61-74

محمد علی خراشادی زاده؛ بهروز ابطحی؛ رضوان اله کاظمی؛ حسن فضلی


5. مقایسه روند توسعه غدد جنی قزل آلای رنگین کمان نر ( Oncorhynchus mykiss ) در آب شیرین و لب شور منطقه بافق

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 113-126

علی فلاحتی مروست؛ باقر مجازی امیری؛ مرتضی علیزاده؛ بهروز ابطحی


6. سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 65-78

محمد شریف فاضلی؛ بهروز ابطحی؛ آذر صباغ کاشانی


7. تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius )

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 81-96

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ جواد دقیق روحی؛ افشین امیری


9. مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 1-12

بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ محمود آقاجانپور؛ علی رسولی؛ سقراط فقیه زاده؛ رضا امید بیگی؛ رجب محمد نظری