نویسنده = مریم پایدار
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 1-14

مریم پایدار؛ محمد شریف فاضلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری