کلیدواژه‌ها = تیلاپیا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی برخی عوامل لیمنولوژیک در سیستم های خاکی و بسته پرورش تیلاپیا Oreochromis niloticus و Oreochromis sp.

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 115-126

نسرین مشائی؛ فرهاد رجبی پور؛ محمد جعفری؛ حبیب سرسنگی؛ محمد محمدی


4. وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 23-30

حبیب سرسنگی علی آبادی؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور؛ احمد بیطرف؛ مجید عسکری؛ جلیل معاضدی؛ حسن نظام آبادی؛ همایون حسین زاده صحافی


5. تاثیر روشهای مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 97-108

الهام قیومی جونیانی؛ ژاله خوشخو؛ عباسعلی مطلبی؛ یزدان مرادی