کلیدواژه‌ها = عملکرد صادرات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 85-93

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مهدی جعفری؛ فاطمه امامی