کلیدواژه‌ها = روی
تعداد مقالات: 5
1. اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 75-82

مینا احمدی؛ علی اصغر خانی پور؛ سید جواد ابوالقاسمی


3. بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 121-128

رقیه فروغی فرد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری


4. بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقاء Artemia urmiana و Artemia franciscana

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 123-132

پریسا نجات خواه معنوی؛ حسین نگارستان؛ نازلی اکبری حامد


5. بررسی تاثیر فلز سنگین روی بر سه گونه جلبک Scenedesmus obliquus , Chlorella vulgaris و Anabaena flos-aquae

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 83-90

احمد سواری؛ مریم فلاحی؛ پریتا کوچنین؛ میر قاسم ناصر علوی