جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ماهیان خاویاری به سبب تولید گوشت و خاویار، از ارزشمندترین گونه های دریای خزر هستند. در پرورش ماهیان خاویاری، همانند سایر گونه های پرورشی در کشور، بروز و افزایش انواع بیماریهای عفونی مورد انتظار بوده است و دراین راستا جداسازی، شناسایی و بکارگیری پروبیوتیک­های اختصاصی، می تواند در بهبود سلامت و شاخص های رشد بسیار موثر باشد. بدین منظور از گونه تاسماهی سیبری به تعداد 38 قطعه نمونه برداری شد و علاوه بر کشت و شمارش باکتری­های هوازی و بی هوازی اختیاری روده در  محیط کشت TSA، باکتری­های  اسید لاکتیک نیز با استفاده از محیط کشتMRS  جداسازی و مورد شمارش قرار گرفتند. در تاسماهی سیبری میانگین شمارش باکتری های اسید لاکتیک  11/0± 72/2 و شمارش کل باکتریایی  19/0± 79/6 بر حسب لگاریتم تعداد کلنی در هر گرم بوده است. با استفاده از تعیین  توالی ژنrRNA  S16، باکتریهای اسید لاکتیک در روده در تاسماهی سیبری شامل Weissella confusa، Lactococcus garvieae و  Lactococcus lactisمورد شناسایی مولکولی قرار گرفتند. تکمیل مطالعات آزمایشگاهی و میدانی جهت بکارگیری این باکتریها به عنوان پروبیوتیک مورد نیاز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and molecular diagnosis of lactic acid bacteria in intestine of Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

 • A. Shenavar Masouleh
 • M. Pourkazemi
 • M. Soltani
 • M. Yarmohammadi
 • M. Yazdani
 • M. Alizadeh
 • J. Jalilpour
 • S. Bazari Moghaddam
 • M. Masoumzadeh
 • S.H. Hoseynifar
 • P. Esmaeilii
 • Y. Baniesmaeilii
چکیده [English]

Caspian Sea sturgeons, are the most valuable species due to the production of meat and caviar. Sturgeon cultures as like other fish rearing, the outbreak of all kinds of infectious diseases in the farms can be expected and in this regard, isolation, identification and consumption of the local probiotics can be very important in the health promotion and growth indices. For this purpose, sampling has been done from 38 fish, in addition to culturing and counting aerobic and facultative anaerobic bacteria (AFAB) on Triptic Soy Agar, and lactic acid bacteria (LAB) were also isolated and counted on MRS Agar. In Siberian sturgeon, the average number of LAB were 2.72±0.11 (Log CFU g-1) and the average of AFAB were 6.79±0.19 (Log CFU g-1). Through 16SrRNA gene sequencing, LAB including Weissella confusa, Lactococcus lactis, and L. garvieae were molecular identified in the Siberiansturgeon intestines. Complete laboratory and field studies for use of these bacteria as probiotics is required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Probiotic
 • Sturgeon
 • Aquatic animals
 • intestine
 • food