نویسنده = آریا اشجع اردلان
تعداد مقالات: 13
1. شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 171-183

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ نبوی سیدمحمدباقر؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


2. تاثیر هورمون 17 آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی کالیکو (Labeotropheous foellobroni )

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 27-36

همایون حسین زاده صحافی؛ آریا اشجع اردلان؛ جمشید سیفی


3. یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 171-174

فاطمه امینی یکتا؛ آریا اشجع اردلان؛ محمد رضا شکری


4. یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 161-164

سحر ایزدی؛ آریا اشجع اردلان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ محمد رضا شکری


6. بررسی تراکم خرچنگهای سواحل گلی ناحیه جزر و مدی شرق بندر عباس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 65-78

بهاره صمدی کوچکسرایی؛ حسین نگارستان؛ آریا اشجع اردلان


8. بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 67-80

هانیه سعیدی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ آریا اشجع اردلان؛ احسان کامرانی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ عیسی کمالی


9. شناسایی ترکیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 13-20

اکبر اسماعیلی؛ نرگس شاه نقی؛ عبدالحسین روستائیان؛ آریا اشجع اردلان؛ منوچهر بهمئی


10. تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 9-22

آریا اشجع اردلان؛ ژاله خوشخو؛ سهراب معینی؛ محمد ربانی


11. برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 29-40

سید امین اله تقوی؛ زهرا باقری؛ آریا اشجع اردلان؛ عبدالرحیم وثوقی؛ رضا نوری دفرازی


12. تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 23-32

آریا اشجع اردلان؛ حسین عمادی؛ داود بهزادی؛ ژاله خوش خو


13. بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 11-20

آریا اشجع اردلان؛ حسین عمادی؛ بهرام کیابی؛ احمد سواری