نویسنده = مهدی مقیم
تعداد مقالات: 11
2. ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 155-160

مهدی مقیم؛ داود کر؛ فرامرز باقرزاده؛ حسین طالشیان؛ محمود توکلی


3. وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 129-142

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


4. مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر )

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 91-102

داوود کر؛ فرهاد کیمرام؛ مهدی مقیم؛ علی اصغر جانباز؛ غلامرضا دریانبرد؛ فرامرز باقرزاده افروزی


5. صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 183-190

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


9. بررسی ذخیره ماهی دراکول ACIPENSER STELLATUSدر سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1376، صفحه 81-100

مهدی مقیم؛ محمدرضا حسن نیا


10. ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 35-52

مهدی مقیم؛ داود غنی نژاد؛ حسن فضلی


11. بررسی چگونگی صید ماهیان خاویاری در آبهای مشترک دریای مازندران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 53-72

مهدی مقیم؛ حسن ملایی