کلیدواژه‌ها = میگوی ببری سبز
تعداد مقالات: 11
1. اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus)

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 109-116

نصیر نیامیمندی؛ غلامعباس زرشناس؛ محمد خلیل پذیر؛ فاضل میرزایی؛ اسماعیل آشوری


2. مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 27-34

علی ارشدی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عباس متین فر؛ رضوان احسانی؛ جواد میردار هریجانی


5. اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 33-40

عقیل دشتیان نسب؛ عباس متین فر؛ نادر اسدی سامانی؛ مهراب بنافی؛ وحید یگانه؛ بابک قائدنیا؛ محمد سعید گنجور


6. مقایسه رشد و بازماندگی مرحله زوآی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus ) در تغذیه با چهار نوع جلبک بصورت انفرادی و تلفیقی

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 25-32

مختار حق نجات؛ غلامحسین دلیر پور؛ بابک قائدنیا؛ مریم میربخش؛ مسعود آل خورشید


8. بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) استان بوشهر

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 97-110

بابک قائدنیا؛ فریده زینی؛ محمدرضا مهرابی؛ سید جمال هاشمی؛ شهرام دادگر؛ مریم میربخش


9. پویایی جمعیت میگوی ببری سبز PENAEUS SEMISULCATUSدر آبهای استان بوشهر

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 75-88

نصیر نیامیمندی


11. بررسی مولکولی جمعیت میگوی ببری سبز از دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از ژن سیتوکروم اکسید از( I (coI بروش PFLP

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 15-30

سهراب رضوانی گیل کلایی؛ سید علی بابایی؛ محمد پورکاظمی