نویسنده = پروین صادقی
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 127-137

پروین صادقی؛ گیلان عطاران فریمان؛ نغیمه کسلخه


3. اثر پارامترهای محیطی بر سیست داینوفلاژله‌های Gonyaulacales و Gymnodiales در سواحل دریای عمان و تنگه هرمز

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 13-23

گیلان عطاران فریمان؛ مژده خلیلی؛ پروین صادقی


4. جداسازی و شناسایی سیست Dunaliella salina (Chlorophyceae) از رسوبات ساحلی لیپار (دریای عمان) با استفاده از آنالیز مولکولی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 47-55

گیلان عطاران فریمان؛ پروین صادقی؛ رقیه شیرزایی