دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 95، خرداد و تیر 1395 (95) 
2. مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

صفحه 17-27

سیده مرضیه هاشمی مفرد؛ مسعود ستاری؛ مجید رضا خوش خلق؛ علیرضا شناور ماسوله؛ علیرضا عباسعلی زاده


6. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis

صفحه 69-78

کوثر خفایی زاده؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ کمال غانمی؛ حسین ذوالقرنین


9. اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium

صفحه 107-117

فاطمه پیکان حیرتی؛ مهتاب خلجی؛ مسعود زنگنه؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ سالار درافشان


13. تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)

صفحه 151-160

محمود نفیسی بهابادی؛ شهرام دادگر؛ فرحناز لکزائی؛ ژاله مهاجری برازجانی؛ راضیه عبداللهی


15. شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس

صفحه 171-183

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ نبوی سیدمحمدباقر؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی