دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383 
3. برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان

صفحه 29-40

سید امین اله تقوی؛ زهرا باقری؛ آریا اشجع اردلان؛ عبدالرحیم وثوقی؛ رضا نوری دفرازی


6. شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 75-94

کیوان عباسی؛ سید محمد صلواتیان؛ حمید عبدالله پور بی ریا


8. بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae ) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر )

صفحه 111-124

محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ علیرضا نیکوییان؛ مریم فلاحی