کلیدواژه‌ها = میگوی سفید هندی
تعداد مقالات: 23
1. اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه‏های پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 129-136

حسن مرادی زاده فرد؛ محمد سوداگر؛ سعید گرگین؛ علی اکبر پاسندی


2. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده


3. تعیین سن بهینه در کارآیی تخم ریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پس از قطع پایه چشمی

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 57-68

عبدالرسول دریائی؛ مازیار بحیوی؛ احسان کامرانی


4. مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 165-170

اسماعیل تازیکه؛ غلامعباس زرشناس؛ مازیار یحیوی؛ میر مسعود سجادی


5. مقایسه کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در استان هرمزگان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-12

منصور آزاد؛ قباد آذری تاکامی؛ مریم طلا؛ مهدی شکوری؛ سعید مسندانی


6. پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی ( Fenerropenaeus indicus ) در مرکز کواتر ، چابهار

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 139-148

آریا وزیرزاده؛ سهراب رضوانی؛ دیپاک پاتناک؛ روبرتو اوگولینی؛ کریشنا مورتی؛ احمد رحیمی


7. مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 107-120

آرمین عابدیان امیری؛ محمد افشارنسب؛ اشکان اژدهاکش؛ کورس رادخواه


8. مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 27-34

علی ارشدی؛ ابوالقاسم کمالی؛ عباس متین فر؛ رضوان احسانی؛ جواد میردار هریجانی


10. بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 37-44

سیدرضا سید مرتضایی؛ نیاز محمد کر


14. بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 51-60

آرش جاهدی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


16. اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 37-48

اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


18. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران)

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 111-122

حسن نصراله زاده ساروی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ داود کر


19. اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards)

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 39-62

عبدالمحمد عابدیان؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی


20. بررسی زیستی میگوی سفید هندی در صیدگاه های منطقه جاسک

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 43-52

غلامعباس زرشناس؛ حسین عمادی؛ فرشته سراجی


21. بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 1-10

نازنین حسینیان سرشکی؛ حسین ریاحی؛ محمدرضا مهرابی؛ مسعود حسینی