تعداد مقالات: 1509
176. لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 11-22

حشمت اله اژدری؛ زهرا اژدری


177. بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 9-18

رضا اکرمی؛ غلامعلی بندانی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ رقیه کرمی


178. تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 15-22

محمد افشارنسب؛ عباس متین فر؛ مهران محمدی دوست؛ علی قوام پور؛ رضا سید مرتضایی؛ سارا سبزعلیزاده؛ محمد خلیل پذیر؛ غلامحسین فقیه؛ مختار حق نجات؛ شهرام قاسمی


179. نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 7-16

محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ جلیل جلیل پور


180. شناسایی ترکیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 13-20

اکبر اسماعیلی؛ نرگس شاه نقی؛ عبدالحسین روستائیان؛ آریا اشجع اردلان؛ منوچهر بهمئی


181. مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 13-26

کورش حدادی مقدم؛ محمود توکلی؛ ذبیح اله پژند؛ رودابه روفچاهی؛ فروزان چوبیان؛ حسین پرندآور


182. بررسی تاًثیر دما ، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 11-20

ذبیح اله پژند؛ کورش حدادی مقدم؛ فروزان چوبیان؛ رودابه روفچایی؛ حسین پرندآور


183. کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 13-24

محمد خلیل پذیر؛ خسرو آئین جمشید؛ فضل الله لک؛ محمد افشارنسب؛ عبدالحمید ماهیانه


185. بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus در خلیج فارس

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 17-30

همایون حسین زاده صحافی؛ عیسی شریف پور؛ شهرام ناظمی


188. حشرات آبزی بعنوان شاخص آلودگی آلی آب

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 19-36

محمود حافظیه


189. اثر پارامترهای محیطی بر سیست داینوفلاژله‌های Gonyaulacales و Gymnodiales در سواحل دریای عمان و تنگه هرمز

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 13-23

گیلان عطاران فریمان؛ مژده خلیلی؛ پروین صادقی


190. بررسی مولکولی جمعیت میگوی ببری سبز از دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از ژن سیتوکروم اکسید از( I (coI بروش PFLP

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 15-30

سهراب رضوانی گیل کلایی؛ سید علی بابایی؛ محمد پورکاظمی


193. بررسی ترکیب صید ضمنی میگو در منطقه چاهو شرقی استان هرمزگان (جزیره قشم )

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 15-24

حسن اکبری؛ کیوان اجلالی


194. مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 27-40

حسن اکبری؛ غلامعلی اکبرزاده


195. بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 11-20

آریا اشجع اردلان؛ حسین عمادی؛ بهرام کیابی؛ احمد سواری


196. نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی

دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379، صفحه 27-38

محمد صیاد بورانی


197. فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1378، صفحه 23-36

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ جاسم غفله مرمضی


198. تاثیر شدت نور بر ترکیبات بیوشیمیایی جلبک سبز Scenedesmus brevispina

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 17-24

ندا سلطانی


200. نگرشی بر وضعیت تاسماهیان دریای خزر و چگونگی حفظ ذخایر آن

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1376، صفحه 13-22

محمد پورکاظمی